Konto pracodawcy


Co grozi przewoźnikowi i kierowcy, jeśli dojdzie do wdarcia się imigrantów do naczepy pojazdu zapełnionego towarem?

Od wielu lat przewoźnicy świadczący usługi przewozowe do Wielkiej Brytanii narażeni są na problem nielegalnych imigrantów, próbujących przedostać się wszelkimi sposobami do „lepszego świata”. W ostatnich miesiącach ten problem znacznie się nasilił, a raz po raz media obiegają zdjęcia osób wdzierających się na ciężarówki stojące w oczekiwaniu na przeprawę promową do Zjednoczonego Królestwa.

Z praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw przewozowych najważniejszą kwestią związaną z problemem imigrantów jest uniknięcie wdarcia się tych osób do przestrzeni ładunkowej pojazdu, a jeśli już tak się stanie, zminimalizowanie potencjalnych strat z tego wynikających. Straty te mogą być dwojakiego rodzaju, te klasyczne, w przewożonym ładunku, za które niezwykle trudno jest później otrzymać odszkodowanie od ubezpieczyciela, oraz nadzwyczajne, wynikające z bardzo rygorystycznych przepisów obowiązujących w Wielkiej Brytanii, które z cała pewnością nie zostaną pokryte z żadnej polisy ubezpieczeniowej przewoźnika.
Zgodnie z przepisami brytyjskimi,  w celu zapobieżenia przedostawania się ukrytych nielegalnych imigrantów i tym samym uniknięcia kary, przewoźnicy oraz kierowcy mają obowiązek należycie zabezpieczać pojazdy. W przypadku niezabezpieczenia pojazdu i stwierdzeniu przewożenia nielegalnych imigrantów, brytyjskie służby UK Border Force mogą nałożyć na kierowcę, właściciela lub np. leasingobiorcę pojazdu karę w wysokości do 2.000 £ za każdego imigranta. Przepisy te stosuje się do wszystkich osób przybywających na teren Zjednoczonego Królestwa, w tym z europejskich portów morskich czy poprzez Eurotunel.

Przewoźnik i kierowca może zostać ukarany, jeśli pojazd nie jest wyposażony w efektywny system zabezpieczający lub gdy ten system nie jest właściwie używany. Według wytycznych władz brytyjskich efektywny system zabezpieczający wdrożony w przedsiębiorstwie przewozowym powinien składać się z solidnych urządzeń efektywnie zabezpieczających pojazd, ładunek i przestrzeń ładunkową, cyklicznych szkoleń oraz pisemnych instrukcji dla kierowców na temat zasad korzystania z systemu. Wymagane jest również przekazanie kierowcom listy kontrolnej, w której są oni zobowiązani na bieżąco dokonywać wpisów wszystkich czynności związanych z realizowanym przewozem. Według brytyjskich wytycznych, w celu zabezpieczenia pojazdu po załadunku należy stosować linki do plandek zabezpieczone solidną kłódką lub numerowaną plombą, a numer plomby powinien być zapisany na liście kontrolnej lub liście przewozowym. Po każdym postoju i przed wjazdem na teren Zjednoczonego Królestwa należy dokonywać sprawdzenia wszystkich zabezpieczeń i pojazdu, a wyniki podjętych czynności muszą być każdorazowo opisane na liście kontrolnej. Obowiązkiem przewoźnika jest z kolei bieżące kontrolowanie, czy kierowcy przestrzegają instrukcji.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do obecności imigrantów w pojeździe przed wjazdem do Wielkiej Brytanii, kierowcy nie wolno przechodzić kontroli granicznej. Kierowca powinien skontaktować się z przedstawicielami Policji kraju, w którym przebywa, kontrolą graniczną w porcie planowanego załadunku na prom lub UK Border Force w porcie przeznaczenia. Po stwierdzeniu obecności nielegalnych imigrantów na terenie Wielkiej Brytanii, kierowcy nie wolno porozumiewa się z osobami ukrywającymi się w pojeździe, powinien pozostać w kabinie ciężarówki i skontaktować się z lokalną Policją. Funkcjonariusze Policji mają prawo dokonać przesłuchania kierowcy na temat okoliczności zdarzenia, ponadto urzędnicy Border Force mogą pytać się kierowcy lub przewoźnika o stosowane systemy i procedury zabezpieczające. Na tym etapie sprawy istnieje możliwość odmowy składania wyjaśnień, przy czym sugerowane jest, aby przedstawić wyczerpująco wszystkie okoliczności zdarzenia, akcentując brak wiedzy o wtargnięciu imigrantów i stosowaniu procedur zabezpieczających. Na podstawie zebranych informacji służby brytyjskie podejmują decyzję o tym, kto zostanie ukarany i jakiej wysokości będzie kara. Co więcej, należy zauważyć, że na poczet niezapłaconych grzywien lub w przypadku wątpliwości, czy nałożona kara nie zostanie uiszczona, brytyjskie służby mają prawo dokonać zatrzymania pojazdu do czasu dokonania zapłaty wszystkich należnych kar wraz z kosztami przechowywania pojazdu.
W przypadku nałożenia kary, przewoźnikowi zostanie doręczone pismo wskazujące na jej wysokość. Karę należy zapłacić w ciągu 60 dni od daty zawiadomienia. Oczywiście osoba ukarana ma prawo wnieść odwołanie, w terminie 28 dni od nałożenia kary, do właściwego sądu wskazanego w decyzji o ukaraniu. Wydaje się jednak zasadne, aby najpóźniej na tym etapie sprawy skorzystać już z pomocy wykwalifikowanego brytyjskiego prawnika.

Jak można zauważyć, konsekwencje, nawet niezawinionego przez przewoźnika, przewiezienia nielegalnych imigrantów na teren Wielkiej Brytanii mogą być znaczące. W celu redukcji wysokości kar grożących przewoźnikom, brytyjskie służby uruchomiły program akredytacyjny, oparty na wdrożeniu efektywnego systemu zabezpieczającego i ciągłym przestrzeganiu jego zasad. Przewoźnicy chcący skorzystać z możliwości oferowanych przez program oraz zainteresowani uzyskaniem większej ilości informacji w tym temacie, powinni odwiedzić stronę internetową https://www.gov.uk/guidance/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration

Opr. Marcin Kopka radca prawny / partner OSK Kancelaria

kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Zmiany w transporcie lekkim – czyli busy na europejskich drogach
Pracownicze Plany Kapitałowe w 10 pytaniach i odpowiedziach
Niższa stawka PIT od 1 października a rok podatkowy
Nowe zasady wystawiania faktur – NIP na paragonie
Zmiany w drogowych kontrolach technicznych
Ubezpieczenie cargo – co powinieneś wiedzieć?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
O kosztach budowy dróg – ile za ile?
Unia zaprzecza sama sobie i stawia cele nie do spełnienia
Dostawa alkoholi a wyzwania w okresie przedświątecznym - komentarz eksperta
Pakiet mobilności nie do zatrzymania?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Opłaty drogowe w Serbii można już rozliczać metodą post-pay
Media Expert otwiera magazyn cross-dockowy w MMP Bydgoszcz
LPP uruchomiło magazyn e-commerce w Rumunii
GLS stawia na ekologiczne pojazdy
GLS Poland partnerem WTS Sparta
Linie Emirates przewiozły już 46 mln ton cargo z/do Warszawy
Komunikacja międzykulturowa na 25-lecie WISTA Poland
Volvo Trucks działa już 25 lat na polskim rynku
Poczta Polska tworzy coraz więcej miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC