Konto pracodawcy

Nie będzie już wymiany europalet EPAL na palety UIC/EUR

Zarząd EPAL zaleca zakończenie wymiany europalet EPAL na palety UIC/EUR w związku z zakończeniem umowy o wspólnym poolu palet z dniem 1 maja 2017 roku. Decyzja podyktowana była utrzymaniem jakości poolu europalet EPAL oraz bezpieczeństwem pracowników, towarów i procesów logistycznych.


Zarząd European Pallet Association e.V. (EPAL) podjął decyzję o zakończeniu umowy o wymienialności palet pomiędzy EPAL i Rail Cargo Austria AG (RCA) z dniem 1 maja 2017 r. W październiku 2014 r. EPAL zawarł z RCA umowę w ramach której europalety EPAL i palety UIC/EUR mogły być między sobą wymieniane (EPAL zawarł z RCA jako kolejami przewodniczącymi grupie roboczej „Paletyzacja” w zakresie wymiany europalet EPAL i palet UIC/EUR). Teraz EPAL zaleca zaprzestania wymiany europalet EPAL na palety UIC/EUR. Zarząd EPAL uzasadnia ten krok zasadniczymi brakami w organizacji wymiany palet ze strony UIC, m.in. w zakresie zabezpieczenia jakości oraz zwalczania importu fałszywych palet UIC/EUR do UE. W celu uniknięcia niekorzyści dla użytkowników, dla wymiany palet UIC/EUR wyprodukowanych do końca lutego 2017 r. obowiązują odpowiednie okresy przejściowe.
- EPAL nie jest już w stanie zagwarantować, że palety UIC/EUR będą spełniały warunki dotyczące jakości oraz bezpieczeństwa stawiane europaletom EPAL. W szczególności niekontrolowany import fałszywych palet UIC/EUR zagraża jakości oraz bezpieczeństwu poolu. Zgodnie z badaniami EPAL, na rynku znajduje się ponad 4 miliony fałszywych palet UIC/EUR z Ukrainy i jest ich coraz więcej. Przede wszystkim w Europie Wschodniej coraz częściej fałszuje się palety UIC/EUR. EPAL ponosi odpowiedzialność za jakość oraz bezpieczeństwo poolu europalet, a przemysł, handel i logistyka mogą na nim polegać – powiedział  Martin Leibrandt, CEO EPAL. Jednocześnie EPAL potwierdza swoją gwarancję jakości organizacji poolu na skalę międzynarodową.
Od zawarcia umowy o wymienialności między EPAL i UIC w październiku 2014 r., UIC nie podjęło żadnych działań porównywalnych z krokami podjętymi przez EPAL w celu ochrony jakości i bezpieczeństwa palet UIC/EUR. W wielu krajach brakuje jakiejkolwiek organizacji wymiany przez UIC. Równocześnie UIC po trwających 2,5 roku negocjacjach odrzuciło ofertę EPAL dotyczącą przejęcia przez EPAL organizacji zabezpieczenia jakości oraz ochrony marki dla palet UIC/EUR. W związku z negatywnymi konsekwencjami tej postawy UIC, EPAL nie jest w stanie w dalszym ciągu zalecać wymianę europalet EPAL z paletami UIC/EUR. Zakończenie obowiązywania umowy o wymienialności jest z punktu widzenia EPAL jedyną możliwością, aby również w przyszłości móc efektywnie chronić jakość oraz bezpieczeństwo poolu europalet EPAL.

O EPAL: Stowarzyszenie European Pallet Association e.V. (EPAL), posiadające w obrocie ponad 450 milionów europalet oraz 20 milionów gitterboxów.
(źr. EPAL)

 

kobiety w logistyce
Kobiety za kierownicą łagodzą obyczaje?
Odkrywamy „Źródła Logistyki” – relacja z 7. Forum Kobiet w Logistyce!
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Koszty nietrafionej rekrutacji są ogromne - jak tego uniknąć?
Zmiany w prawie – tachografy konkretne rozwiązania! Cz.2
Transport i spedycja drogowa - najnowsze zmiany w prawie cz. 1
reklama
Jak stworzyć prywatną giełdę ładunków?
Obowiązek montażu tachografów w pojazdach poniżej 3,5 tony? - CORTE zgłasza uwa ...
Transport poniżej 3,5 tony - prawa i obowiązki
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Dzień wejścia w życie Unijnego Kodeksu Celnego – dniem żałoby!?
Inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych – ich wielkim beneficjentem Polska?
Znane są już ostateczne zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników
Co trzeci pracownik powyżej 50 roku życia czuje się wykluczony z pracy!
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
7R Park Tczew zyskuje kolejnego klienta
Kształcenie kierowców w porozumieniu z Forum Transportu Drogowego
Spółka OT Logistics uruchomiła nową linię żeglugową na Łabie
Na 25-lecie firmy Volvo wypuszcza na rynek edycję specjalną ciągnika FH
Jak Dachser kontroluje lotnicze cargo?
Najbardziej energooszczędny magazyn świata powstaje w Tilburgu
Logmaster otworzył nowy oddział pod Warszawą
ID Logistics rozwija współpracę z Zebra Technologies
Fresh Logistics Polska wybrał Kierowcę Roku
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC