Konto kandydata

III Forum Kobiet w Logistyce - relacja: Czy w logistyce jest możliwa współpraca partnerska z klientem?

Czy w logistyce jest możliwa współpraca partnerska z klientem? - Nie, bo to klient narzuca dostawcy usług logistycznych i transportowych pewne wymogi i zobowiązania. A zasada „win-win” jest hasłem firm konsultingowych, bo w biznesie taka sytuacja jest trudna do osiągnięcia, ale... – mówiła ku zaskoczeniu uczestników III Forum Kobiet w Logistyce prof. Danuta Kisperska-Moroń.

„Logistyka dobra i zła” – czy istnieją złe i dobre praktyki w logistyce, gdzie są ich granice - pod takim hasłem w dniach 2-3 czerwca w Gdańsku – odbyło się III Forum Kobiet w Logistyce, którego organizatorem jest Beata Trochymiak, wydawca portalu Pracujwlogistyce.pl. Tegoroczne forum zgromadziło ponad 150 osób, a w gronie prelegentów znaleźli się najlepsi eksperci, znani nie tylko w Polsce ale i na świecie! Konferencja jest jedynym tego typu i najbardziej intrygującym spotkaniem w branży TSL, gdyż dedykowana jest Paniom pracującym w logistyce, kadrze menedżerskiej zarówno po stronie dostawcy jak i odbiorcy usług logistycznych. Tematyka forum dotyczy strony biznesowej, a nie operacyjnej w logistyce.

Celem Forum Kobiet w Logistyce jest wzbogacenie branży o nowe spojrzenie i podejście do biznesu logistycznego, networking branżowy, a przede wszystkim promowanie i wspieranie kobiet w ich rozwoju zawodowym. Do udziału w konferencji zapraszani są również menedżerowie i z roku na rok ich udział rośnie.

Tradycją Forum Kobiet w Logistyce jest to, że rozpoczyna się od tematu „Przywództwa kobiet w polskim świecie logistyki”, który referuje od pierwszej edycji konferencji prof. Halina Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej. Profesor Brdulak oprócz przedstawienia najnowszych badań dotyczących udziału kobiet na stanowiskach zarządczych firm - który niestety nadal jest na bardzo niskim poziomie, a Polska pod tym względem jest daleko w tyle za wieloma krajami UE - przedstawiła „mega trendy" we współczesnych łańcuchach dostaw.
- Kiedyś mówiliśmy o globalizacji, a dzisiaj wiele firm dąży do regionalizacji. To wynika z niestabilności gospodarczej i cięcia kosztów. Regionalizacja pozwala na ograniczenie ryzyk, gdyż łatwiej jest sprawować kontrolę nad łańcuchami dostaw w regionie, niż globalnie. Za mega trend można uznać  dążenie do budowania gospodarki sieciowej, w której to najbardziej liczy się zaufanie we współpracy. Szanse mają Ci, którzy robią coś razem a nie pojedynczo. Niestety w Polsce wskaźnik zaufania jest bardzo niski na tle pozostałych krajów UE – mówiła prof. Halina Brdulak.

Temat „Przywództwa i możliwości dla rozwoju” szeroko rozwinął i przedstawił w swoim wykładzie prof. Cezary Wójcik, dyrektor i założyciel Center for Leadership, profesor PAN i SGH.  Profesor Wójcik jest jednym z najlepszych ekspertów na świecie w zakresie przywództwa i jednym z najmłodszych profesorów ekonomii. - Przywództwo jest ważne bez względu na to w jakich relacjach je budujemy, czy w gronie pracowników, czy na rynku, czy też w zakresie współpracy z klientem. Ważne jest również to, co robimy wspólnie. Tylko wspólna identyfikacja daje siłę przejść przez trudne momenty – wyjaśniał prof. Cezary Wójcik.
Kolejna sesja tematyczna pt. ekonomia logistyki według dostawcy usług logistycznych, rozpoczęła się od wystąpień nt. głównych węzłów logistyczne w Polsce – zobowiązania społeczne a prawa biznesu i logistyki, które to mają swój początek właśnie w Gdańsku.

- To w Gdańsku mają swój początek paneuropejskie korytarze transportowe na trasie Bałtyk – Adriatyk. W związku z tym, spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność za budowę i rozwój całej infrastruktury morskiej i lądowej, aby zapewnić bardzo dobry dostęp od strony morza i dróg. Tylko dobra infrastruktura zapewni gospodarce Polski konkurencyjność oraz intermodalność – mówiła Dorota Raben prezes zarządu Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Z kolei Marzenna Krefft wiceprezes zarządu Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, podkreślała, że istotne w połączeniach intermodalnych będą połączenia z lotniskiem i tylko przygotowane odpowiednio lotniska będą w stanie konkurować o wolumeny ładunków cargo. – Mam tu na myśli zapewnienie interoperacyjności, a więc dobrych połączeń z drogami, koleją i morzem – wymieniała Marzenna Krefft.
Przykład możliwości interoperacyjności i wyzwań intermodalnych rynku, przedstawiła w swoim wystąpieniu Lidia Dziewierska, prezes zarządu Loconi Intermodal S.A. – Osiągnięcie synergii i współpracy w gronie kilku współpracujących ze sobą firm jest możliwe. Transport intermodalny jest najlepszym przykładem na to, żeby wdrażać gospodarkę sieciową i przykładem, że to się opłaca. Dzięki temu, że łączy się wiele ogniw i gałęzi transportowych oraz angażuje wiele podmiotów, standardem staje się współpraca na wysokim poziomie zaufania i partnerstwa. Taka współpraca jest możliwa w gronie firm, które mają świadomość udziału w dużym przedsięwzięciu, dającym w końcowym efekcie ogromną wartość zarówno ekonomiczną jak i społeczną-  podkreślała Lidia Dziewierska.
Jednakże to jak będzie się rozwijać rynek usług logistycznych będzie zależało ostatecznie od konsumenta, czyli końcowego odbiorcy towarów. Mówiła o tym Monika Hapter kierownik rozwoju logistyki kontraktowej w DB Schenker Logistics. Oczekiwania klientów cały czas się zmieniają i to one wyznaczają trendy dla logistyków. Klient oczekuje możliwości realnej kontroli nad łańcuchem dostaw. Wymaga działań ponadstandardowych, innowacji, proaktywności, transparentności oraz partnerstwa, czyli krótko mówiąc logistyka musi dążyć do doskonałości – mówiła Monika Hapter.

II sesję ciekawie podsumowano w panelu dyskusyjnym, który moderowała prof. Halina Brdulak, w a którym to udział wzięli: Ewa Zawadzka vicepresident i head of development Prologis na Polskę, Beata Jakubowska contract manager CEVA Logistics, Barbara Janczaruk prokurent Dedicated Logistics/WISTA Polska, Julian Skelnik z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, a także prelegenci: Lidia Dziewierska z Loconi Intermodal SA oraz Monika Hapter z DB Schenker Logistics.
Dyskusja toczyła się wokół dobrych i złych praktyk w logistyce oraz przyszłości logistyki za 10 lat. Konkluzja była taka, że to e-commerce w głównej mierze będzie motorem ich rozwoju oraz nowoczesne technologie.

III sesja tematyczne tegorocznego Forum Kobiet w Logistyce, dotyczyła ekonomii logistyki według odbiorcy usług logistycznych, którą rozpoczęło wystąpienie Dagmary Głowackiej global logistics managera w Kongsberg Automotive pt. Logistyka jako centrum kosztów czy optymalizacji kosztów. Dagmara Głowacka przedstawiła problem od strony relacji i współpracy z zarządem w firmach produkcyjnych, który to często nie przywiązuje wagi do roli logistyki, a patrzy jedynie na procesy logistyczne  w kontekście operacji, które nie przynoszą biznesu, ale generują tylko koszty. Jak to zmienić, jak rozmawiać z zarządem, jakim językiem i jak należy rozumieć w ogóle logistykę – na te właśnie pytania odpowiedziała Dagmara Głowacka.

Przed wystąpieniami nt. współpracy w logistyce opartej o zasadę "win-win" uczestnicy mogli zapoznać się z przykładem takiej współpracy w Grupie Volvo Trucks Poland - połączenia dwóch marek - Volvo Trucks i Renault Trucks, do niedawna jeszcze konkurujących ze sobą, a dzisiaj połączonych w jednym koncernie Volvo Trucks, jako przykład partnerskiego połączenia dwóch silnych marek na rynku.

Kolejne wystąpienia dotyczyły case studies, które pokazały możliwości współpracy na zasadzie „win-win”, kiedy i w jakim sposób należy współpracować, aby każda ze stron czuła się wygrana w tej współpracy? Alina Nikodem, logistics operations manager - UK& IE, UltraLogistik, Unilever Poland Services, powiedziała – Zadowolenie klienta i jego oczekiwania są siłą napędową logistyki. Dostawca dostarcza to czego chce klient i wówczas odniesie korzyści, jeśli ta współpraca będzie oparta na zaufaniu, jasnych zasadach, czyli informowaniu się o wszystkim co dzieje na każdym etapie współracy. Ważne, aby w tej współpracy działało wszystko jak w zegarku. Alina Nikodem poruszyła ważny problem, który dotyka ostatnio rynek TSL i jej zdaniem psuje rynek oraz sprzyja rozwojowi złych praktyk w logistyce. Problem pojawia się kiedy pracownik dostawcy usług zmienia pracę i przechodzi do innej, konkurencyjnej firmy. Po czym dzwoni do klienta swojego poprzedniego pracodawcy i proponuje współpracę, bo w związku z tym, że zna stawki jakie oferował klientowi w poprzedniej firmie, to może zaproponować bardziej konkurencyjne. - Na takie zachowanie powinna być tylko jedna odpowiedź nas jako klientów – NIE, bo pracujemy razem, bo działamy zgodnie z zasadami i partnerstwem – mówiła Alina Nikodem.
Kolejny case study, również dotyczący zasady win-win, ale widziane oczami dostawcy usług transportowych i logistycznych, zaprezentował Andrzej Szymański dyrektor zarządzający DARTOM Sp. z o.o. – Z reguły dostawca usług nie definiuje zasad współpracy, bo to Klient je definiuje, a my zależymy od niego. Natomiast inna kwestią jest, czy my z danym klientem będziemy w stanie podjąć współpracę, np. startując w przetargach i kiedy są one dobre? Jeśli przetarg jest ogłaszany tylko po to, aby obniżyć ceny transportu to nie będzie dobry, ale jeżeli w celu podniesienia jakości i wydajności, to możemy mówić o dobrym przetargu. Za współpracą win-win zawsze przemawiają wysokie wymagania klienta – mówił Andrzej Szymański.

Ostatnie dwa wystąpienia poświęcone były logistyce w branży kosmetyki i farmacja. Violetta Wojciechowska dyrektor Biura Operacji Transportu Krajowego, Farmada Transport w Grupie Neuca, pokazała w swojej prezentacji wyjście z dystrybucji wewnętrznej na rynek zewnętrzny usług i korzyści jakie może odnieść rynek dostawcy usług oraz inni klienci. Home delivery, czyli dostawy bezpośrednio do pacjenta, wysokie wymaga co do precyzji w łańcuchach dostaw, zaufanie i ciągłe podnoszenie jakości przy zachowaniu bezwzględnej terminowości – to najważniejsze wartości, jakie może przynieść rynkowi operator mający doświadczenie, które zdobył we własnej organizacji.
- Kiedy zaczęłam pracę w Farmada Transport, mając już kilkanaście lat doświadczenia w transporcie, musiałam pogodzić się z tym, że optymalizacja transportu rozumiana jako cięcie kosztów jest ważna, ale nie za wszelką cenę. Tutaj liczy się precyzja, znajomość procedur i wzajemne zaufanie - wyjaśniała Violetta Wojciechowska.
Ostatnie wystąpienie pt. Wymagania klientów a wyzwania dla działów logistyki – nowe trendy współpracy z poddostawcami i kooperantami” było ciekawym zakończeniem wszystkich prelekcji III Forum Kobiet w Logistyce. Katarzyna Śliwińska, supply chain manager w Oceanic S.A, przedstawiła case study na przykładzie serii kosmetyków „AA” pokazując ewolucję wymagań klienta co do produktów kosmetycznych i zmian za jakimi musi podążać dział logistyki.

Podsumowania całej konferencji dokonała prof. Danuta Kisperska-Moroń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która ku zaskoczeniu wszystkich niekoniecznie zgadzała się z tezami stawiamy w niektórych wystąpieniach podczas III Forum Kobiet w Logistyce.
- Postanowiliśmy dzisiaj zdefiniować dobrą logistykę, a ja nie wiem co to jest. Natomiast wyszło, że dobra logistyka jest wtedy, kiedy bierze pod uwagę wymagania klienta. Jeśli będziemy stosować triki wobec klienta, to klient też zastosuje je wobec nas. Rzetelność, uczciwość, partnerstwo – czy może istnieć partnerstwo z klientem? Nie, bo to klient narzuca dostawcy usług logistycznych i transportowych pewne wymogi i zobowiązania. A zasada „win-win” jest hasłem firm konsultingowych, bo w biznesie taka sytuacja jest trudna do osiągnięcia – mówiła ku zaskoczeniu uczestników prof. Danuta Kisperska-Moroń. – Łatwiej jest zdefiniować, co to jest zła logistyka. Zła logistyka nie przynosi satysfakcji klientom. Zła logistyka generuje wysokie koszty. Często występują ukryte koszty złej obsługi klienta, których się nie liczy, albo nie zauważa np. koszty utraconej sprzedaży, albo koszty nadmiernych zapasów i ryzyk z tym związanych. Kadra menedżerska często zapomina o podstawowej zasadzie - jeśli nie potrafisz czegoś zmierzyć, to nie potrafisz zarządzać. Należy pamiętać, że inne są mierniki w logistyce,  a czym innym są wskaźniki oceny finansowej. Jeśli nie nauczymy się mówić zarówno językiem logistycznym jak i finansowym nie będziemy dobrze realizować procesów logistycznych, gdyż błędy wynikają z tego, że nie rozumiemy wszystkiego, co dzieje się dookoła logistyki. Jeśli potrafimy liczyć bilans kosztów i strat, to potrafimy też rozmawiać z zarządem o logistyce. Ważne aby znać różne zagadnienia i je rozumieć – tłumaczyła prof. Danuta Kisperska-Moroń. W ostatnim zdaniu podsumowania podkreśliła, że w logistyce trzeba być bardziej pokornym wobec niepewności działania. A motywem naszego działania, powinien być sens tego co robimy. - Zastanów się nad tym co robisz, ale stawiaj sobie trudne do realizacji cele – zakończyła prof. Kisperska-Moroń.

Po obradach uczestnicy mieli czas na dokończenie dyskusji w kuluarach, oczekując na uroczystą kolację, podczas której wręczyliśmy wyróżnienie i statuetkę „Kobieta w Logistyce 2013” p. Dagmarze Głowackiej z Kongsberg Autmotive, a wieczór uświetnił koncert trójmiejskiej wokalistki „Islet”.

W dniu 3 czerwca uczestnicy III Forum Kobiet w Logistyce mieli możliwość udziału w wizytach portowych, podczas których mogli naocznie poznać potencjał i możliwości rozwoju logistyki i usług TSL wokół najważniejszych węzłów logistycznych w Polsce. Pierwsza wizyta odbyła się w Porcie Lotniczym im. L. Wałęsy w Gdańsku, podczas której uczestnicy obejrzeli samolot cargo od środka oraz zwiedzili nowy terminal cargo.
Po wizycie na lotnisku, forumowicze mieli okazję odbyć rejs statkiem, który zorganizował Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Podczas rejsu można było zobaczyć port zewnętrzny, w tym nabrzeża terminali kontenerowych oraz część portu wewnętrznego, mając przy tym okazję wysłuchania prezentacji historii zmian w porcie oraz przyszłych możliwości.

Choć pogoda nie dopisała, to jak zawsze atmosfera podczas Forum Kobiet w Logistyce była wyjątkowo serdeczna, służyła wymianie doświadczeń i kontaktów, a to dzięki samym uczestniczkom, w gronie których było wyjątkowe grono – Menedżerki polskiej logistyki, ale też nie zabrakło Menedżerów, na większy udział których liczymy w przyszłym roku. Już dzisiaj zapraszamy Państwa do udziału w IV Forum Kobiet w Logistyce w roku 2015.

Partnerami tegorocznego Forum Kobiet w Logistyce zostali: DB Schenker, Prologis, Port Lotniczy im. L. Wałęsy w Gdańsku, Zarząd Portu Morskiego Gdańsk, CEVA Logistics, Dartom, Farmada Transport, Loconi Intermodal, Volvo Trucks oraz Renault Trucks Polska.

Patronat nad konferencją objęli: WISTA Polska, Polskie Towarzystwo Logistyczne, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, GS1, ECR Polska oraz Vital Voices Poland.

Patronat medialny: czasopisma – Transport Manager, Logistyka, Logistyka a Jakość, Nowoczesny Magazyn, TSL Biznes, Warehousemonitor, BusinessWomen&life, oraz portale: Sukcespisanyszminka.pl, Spedycje.pl, etransport.pl, nm.pl, logistyka.net.pl, log4.pl.

Opr. Beata Trochymiak

szczegóły na temat wszystkich edycji Forum Kobiet w Logistyce stronie: http://www.kobietywlogistyce.pl

 

Partnerzy Główni

        

Partnerzy

       

   

       


Patronat

                            

 www.kobietywlogistyce.pl

 

Zobacz także:
kobiety w logistyce
7. Forum Kobiet w Logistyce już 6 czerwca w Warszawie - trwa rejestracja zgłoszeń!
Jakimi firmami zarządzają kobiety?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Od kwietnia zmiana wysokości opłat za składkę wypadkową
W Wielkiej Brytanii obowiązują nowe zasady kontroli kierowców aut ciężarowych
Kilometrówki - czyli o wynagrodzeniach kierowców słów kilka
Koniec manipulacji w transporcie – KE pracuje nad nowymi rozwiązaniami
Transporty przez porty w Calais, Coquelles i Dunkierce nadal mało bezpieczne
Co zmieni się w ustawie o transporcie drogowym? Ważne informacje dla przewoźników ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Azja coraz ważniejsza dla Polskich eksporterów – KUKE o możliwościach współpracy!
Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o tachografach – co czeka kierowców i firmy transportowe?
Jest tyle zmian w prawie, że zawodowi kierowcy gubią się już w przepisach
Zmiana czasu a wydajność pracy – temat dla Komitetu Noblowskiego?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Otwarcie sezonu wycieczkowców w Porcie Gdańsk
Drabpol obchodzi 35-lecie działalności
Langowski Shipping otworzył nowe biuro w Warszawie
Rusak przejął kolejną agencję celną
Centrum dystrybucyjne Avon w Garwolinie jest jednym z największych w Europie
Obsługa produktów agro - OT Logistics operatorem Glencore
Poczta Polska planuje uruchomić 5 tys. punktów odbioru w sklepach Żabka i Freshma ...
7R startuje z programem budowy obiektów magazynowych City Flex
W Strykowie powstanie nowy park logistyczny MLP
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC